Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2002

Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju

1 Karakteristike reosiguranja
U današnje- vreme procesa globalizacije i de facto gubljenja na značaju državnih granica, a sa druge strane zbog ubrzanog privrednog rasta i, zbog toga, promene strukture rizika, njihovo izravnanje je često neophodno ili jedino moguće činiti van nacionalnih granica. Sa druge strane, proces globalizacije svetske privrede putem preuzimanja i integracija velikih društava u oblasti bankarstva i osiguranja, kao i dostignuti visoki nivo društvenog i pojedinačnog bogatstva u velikoj meri utiču na reosiguranje. U ovom članku izložićemo nekoliko glavnih karakteristika reosiguranja kao trgovačkog posla, od kojih je međunarodna komponenta, pored visoke specijalizacije, univerzalnosti i masovnosti, možda najočiglednija. Osim pomenutih karakteristika, u našoj se teoriji u smislu trgovačke delatnosti navodi da se reosiguranje može porediti i sa trgovinom na veliko.

Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA