Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2003

Neki aspekti utvrđivanja premije u osiguranju automobilske odgovornosti

1    Uvod
Osiguranje: automobilske odgovornosti u našoj zemlji dobija sve više na značaju. U ukupnoj premiji podaci za 2001. godinu osiguranje automobilske odgovornosti zauzima prvo mesto sa 3% premije. U ukupnoj strukturi premije kod većine osiguravajućih društava premija osiguranja od automobilske odgovornosti učestvuje preko 50%. Kod ove vrste osiguranja premija je naplativa 100% i predstavlja svakodnevni sveži priliv novca svih ostguravača, u situaciji kada se premija drugih vrsta osiguranja teško i sporo isplaćuje. Presudila je sve veća utakmica osiguravača u deobi portfelja osiguranja automobilske odgovornosti.

Dragiša Kecojević

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA