Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3,4-2003

Osiguranje izvoznih kredita

UVOD
Savremeni poslovni svet najjednostavnije bi se mogao predstaviti kao kaleidoskop čija se slika neprekidno menja. Stalna promena uslovljena je otvaranjem novih i širenjem postojećih tržišta, ekspanzijom trgovinske razmene, narastajućom konkurentnošću i čitavom lepezom kombinovanih poslovnih aranžmana. U tržišnoj areni susreću se i ukrštaju koplja brojni privredni subjekti različitc ekonomske snage. Svi oni, bez obzira kakvom moći objektivno raspolažu, nastoje da postignu isti cilj - ostvare maksimalan profit i potuku svoje konkurente kvalitetom svojih proizvoda odnosno usluga, povoljnijom cenom i paketom mogućnosti koje ne nude njihovi konkurenti.
U zadatim okolnostima, mnogim privrednim subjektima opstanak obezbeđuju i produžavaju kreditni aranžmani. Otuda nije čudno da se kredit definiše kao «žila kucavica modernog biznisa». Ovakvo određenj više je nego opravdano tim pre što u današnje vreme velika većina privrednih subjekata svoju delatnost obavlja oslanjajući se samo jednim delom na raspoloživa sredstva svojih poslovnih fondova, a najvećim delom posluje upravo zahvaljujući sredstvima koja im na raspolaganje stavljaju poslovne banke i druge finansijske institucije. Krediti su, tako, našli svoju široku primenu u brojnim poslovnim transakcijama a od posebnog su značaja u spoljnotrgovinskom poslovanju. Poslovne banke su, s druge strane, ovlašćene da daju poslovne kredite privrednim subjektima koji izvoze robu, pružaju usluge ili izvode investicione radove u inostranstvu."

Jelena Gazivoda

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA