Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2014

Oblici isplate penzijskih nadoknada

Ključne reči: penzijsko osiguranje, penzijska nadoknada, paušalna isplata, programirana isplata, doživotna renta, rizik dužeg trajanja života od očekivanog

Funkcionisanje sistema penzijskog osiguranja odvija se kroz tri faze. Prva faza se odnosi na uplate sredstava doprinosa ili premija lica obuhvaćenih penzijskim osiguranjem, druga obuhvata akumuliranje sredstava, a treća isplatu penzijskih nadoknada (penzija). Penzijske nadoknade se, u osnovi, mogu isplaćivati korisnicima osiguranja jednokratno, tj. paušalno, kroz programirane isplate, ili u obliku doživotne rente. Pojedine zemlje dozvoljavaju samo jedan oblik isplata penzijskih nadoknada, dok neke zemlje dozvoljavaju nekoliko oblika ili njihovu kombinaciju. Regulatori penzijskog osiguranja moraju oprezno da donose odluke o tome koji subjekti mogu da isplaćuju penzijske nadoknade (društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za osiguranje itd.), o dozvoljenim oblicima isplata penzijskih nadoknada, sprečanju eventualnih bankrotstava pravnih lica koja iste isplaćuju, kao i o korisnicima penzijskih nadoknada. Predmet ovog rada je analiza oblika isplata penzijskih nadoknada, a cilj rada je da se na osnovu izdvojenih karakteristika prethodno navedenih oblika isplata penzijskih nadoknada ukaže na njihove prednosti i nedostatke sa aspekta subjekata koji upravljaju sistemom penzijskog osiguranja i sa aspekta korisnika penzijskog osiguranja. 

Tatjana Rakonjac Antić Marija Jovović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA