Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2014

Delatnost tehničkog pregleda u Srbiji: preventiva ili kanal prodaje osiguranja?

Ključne reči: tehnički pregled, osiguranje, autoodgovornost, preventiva, bezbednost u saobraćaju

Cilj ovog rada je da skrene pažnju na odnos društava za osiguranje i pravnih lica registrovanih za vršenje tehničkog pregleda vozila u Srbiji i ukaže na štetnost trenutnog stanja po sektor osiguranja i delatnost tehničkog pregleda. Uzimajući u obzir princip određivanja delatnosti tehničkog pregleda, kao delatnosti od opšteg interesa, čija je svrha direktno povezana sa bezbednošću saobraćaja na putevima, dodatni cilj je i ukazivanje štetnosti predmentog odnosa društava za osiguranja i pravnih lica registrovanih za vršenje tehničkog pregleda vozila po celu društvenu zajednicu. Predstavljajući načine i modele uređenja delatnosti tehničkog pregleda i aktuelne trendove u Evropskoj uniji, u radu se mogu identifikovati i preporuke za pravilno uređenje odnosa društava za osiguranje i tehničkih pregleda.
 

Andrija Vujičić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA