Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2014

Rezultati osiguranja od autoodgovornosti u 2013. godini

Ključne reči: autoodgovornost, premija, štete, racio brojevi, tehnički i finansijski rezultat

U članku se analiziraju ostvareni rezultati poslovanja društava za osiguranje koja su u 2013. godini obavljala poslove obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Prikazan je  obuhvat portfelja, broj i iznos likvidiranih i rezervisanih zahteva za naknadu štete, racio brojevi, merodavan tehnički rezultat i ostvareni finansijski rezultati.
U cilju podizanja kvaliteta osiguranja od autoodgovornosti predlažu se i neka nova rešenja. Reč je o liberalizaciji tržišta, promeni bonus-malus sistema, napuštanju limitiranja režijskog dodatka i povećanju visine ograničenja troškova sprovođenja osiguranja na realniji nivo, ali uz doslednu primenu i kontrolu.

Milan Cerović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA