Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2015

„Jednostavni i razumljivi izrazi” u potrošačkim ugovorima o osiguranju prema grčkoj sudskoj praksi

potrošački ugovori o osiguranju, transparentnost, razumljivost uslova

Prema pravu Evropske unije svi opšti i posebni uslovi potrošačkih ugovora moraju biti jednostavni i razumljivi kako bi potrošač mogao da razume o kojoj se vrsti i obimu njegovih ugovornih obaveza radi. Ova teorija integrisana je u pravnim sistemima svih država članica EU. Ona je, takođe, integrisana i u grčki pravni sistem Zakonom br. 2251/1994 (zaštita potrošača). Grčka sudska praksa određuje sadržinu tumačenja potrošačkih ugovora o osiguranju primenom ove teorije i daje stabilan niz primera sudske primene pravila za jednostavno i razumljivo tumačenje uslova te vrste ugovora. 

 

Iakovos Venieris

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA