Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2015

Rizici u poljoprivredi i njihovo osiguranje u Italiji

Ključne reči: osiguranje, rizici u poljoprivredi, elementarne nepogode

Rad je posvećen izvesnim problemima upravljanja rizicima u poljoprivredi u Italiji (ceni osiguravajućeg pokrića i slaboj disperziji polisa). U njemu se predlažu neki od mogućih načina intervencije, kao što je uvođenje određenog alternativnog prenosa rizika kao dopunskog načina pokrivanja rizika uz osiguranje, kao i drugih metoda namenjenih povećanju broja zaključenih polisa osiguranja

Sara Landini

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA