Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2015

Potreba za osiguranjem i neki modeli osiguranja franšizinga na evropskom tržištu osiguranja

Ključne reči: franšiza, davalac franšize, franšizant, primalac franšize, franšizer, ugovor o franšizi, osiguranje

Apstrakt

Savremeno poslovanje veću prednost daje franšizing poslovanju u odnosu na neke druge oblike. Sa druge strane, kompleksni uslovi poslovanja prepuni su nepredvidivih situacija u kojima se poslovni subjekti mogu naći, čime njihovo poslovanje postaje ugroženo. Ove neželjene i često teško predvidive posledice neretko prete da prihode ostvarene od franšizing posla ugroze i ovakav model poslovanja učine manje vrednim i privlačnim za poslovne subjekte, kako one koji se nalaze u ulozi davaoca, tako i one u ulozi korisnika, odnosno primaoca franšize.

Stoga, savremeni poslovni subjekti, naročito davaoci franšize, u cilju zaštite svog poslovanja i uspeha poslovanja primaoca franšize, kao i svih subjekata uključenih u određeni poslovni projekat, posebnu pažnju posvećuju pitanju osiguranja franšizing poslovanja. U radu je najpre objašnjena potreba za osiguranjem u savremenim globalizacijskim uslovima franšizing poslovanja, a potom je dat osvrt na dostupne modele osiguranja franšizinga, sa posebnim fokusom na osiguranje davaoca franšize.

 

Borislav Bojić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA