Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2016

Otvorena arbitražna klauzula: način za arbitražno rešavanje sporova u osiguranju – ocena mogućnosti i opasnosti u arbitraži sporova u oblasti prava osiguranja

Ključne reči: arbitraža, osiguranje, treća lica, arbitražna klauzula

                                      Apstrakt

    U ovom članku analizira se mogući značaj arbitraže u praksi osiguranja. Autor analizira pozitivne i negativne aspekte arbitraže u delatnosti osiguranja. Iz sprovedene analize autor zaključuje da arbitraža, kao sredstvo za rešavanje sporova, nudi pogodnosti osiguravačima, osiguranicima i oštećenim licima (podnaslov 2).
    U okviru trećeg podnaslova predstavlja se jedan model kojim se može obezbediti da tri strane u sporu iz ugovora o osiguranju (osiguravač, osiguranik i oštećeno lice) mogu da preko arbitara u višestranoj abritraži urede svoje pravne odnose. Ovaj model dalje se analizira u kontekstu pozitivnih i negativnih aspekata o kojima je diskutovano u prethodnim izlaganjima (podnaslov  4).

Bas van Zelst

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA