Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2016

Evolucija češkog ugovornog prava osiguranja

Ključne reči: zakonik, osiguranje, interes, informisanje, uslovi osiguranja

                                      Apstrakt

    Na teritoriji Češke Republike, od formiranja 1992. godine, na snazi je bio Građanski zakonik donet u Čehoslovačkoj još daleke 1964. godine. Posle dvadeset godina, Češka je donela svoj Građanski zakonik 2012. godine koji je ustanovio nova, moderna pravila za odnose koji se regulišu u građanskom pravu, uključujući i ugovorno pravo osiguranja. Autor izlaže istorijski razvoj pravne regulative za ugovor o osiguranju i posebno sagledava ključna pitanja koja se tiču obuhvata i razuđenosti normi kojima se regulišu pravni odnosi iz ugovora o osiguranju i metoda regulisanja ugovora o osiguranju (odnos prinudnih i dispozitivnih normi) u češkom Građanskom zakoniku. Neke novine koje donosi ovaj zakonik analiziraju se u odnosu na rešenja domaćeg i uporednog prava i prakse Evropskog suda pravde.

Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA