Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2017

Pravna (ne)izvesnost u oblasti privatnog prava osiguranja od nezgode u Nemačkoj

Ključne reči: osiguranje od nezgode, pravna (ne) izvesnost

                                   Apstrakt

Kada se diskusija sa pravnicima van Nemačke usmeri ka pitanju pravne izvesnosti, često se čuje da je u Nemačkoj sve dobro organizovano i potpuno jasno: nema nikakvih problema. A istina je sledeća: zakonski i pravosudni sistemi uopšteno govoreći funkcionišu dobro, ali kada se pogleda malo detaljnije vidljivi su brojni problemi koji, u pojedinačnim slučajevima, direktno utiču na ugovorne strane / stranke u sporu.
Opisivanje primera u oblasti privatnog osiguranja od nezgode je veoma zahvalno u cilju sagledavanja problema. U narednim izlaganjima istaći ćemo šest većih problema.

Frank Jungerman

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA