Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2019

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

Ključne reči: osiguranje od autoodgovornosti, SAD, raspodela rizika odgovornosti, osiguravajuće pokriće, naknada štete, tržište osiguranja

                                              Apstrakt

    U ovom radu, autor analizira pojedine aspekte obaveznog osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama, ukazujući na značajne razlike koje isto iskazuje u odnosu na najčešća zakonodavna rešenja koja se primenjuju u pravima zapadnoevropskih država. Posebna pažnja posvećena je zaštiti trećih, oštećenih lica, ali i interesantnim rešenjima koja se u poslovnoj praksi tamošnjih osiguravajućih kompanija primenjuju u cilju zaštite vozača i putnika u osiguranom vozilu, kao njihovih osiguranika. Navedeni su neki od najčešćih primera osiguravajućih pokrića koja su osiguranicima u svakodnevnom životu dostupna, ali je ukazano i na znatne nedostatke u zaštiti žrtava saobraćajnih nesreća, kao i prilično limitiranu zaštitu samih osiguranika.
Takođe, autor razmatra i osnovne principe po kojima se određuje obaveza snošenja prouzrokovane štete, različite nivoe obezbeđenog osiguravajućeg pokrića, neke od osobenosti kako se rešavaju odštetni zahtevi u vansudskom ili sudskom postupku, kao i pojedine osnovne karakteristike tržišta osiguranja.

 

LITERATURA (REFERENCES)


American Car Auto Insurance USA: Auto Insurance Department US and Car Insurance United States, 1-2, dostupno na: https://www.car-insurance-news.com/american-car-insurance-usa-auto-insurance-united-states.html, 24.06.2019.

Arizona Department of Transportation. Mandatory Insurance, dostupno na: https://www.azdot.gov/motor-vehicles/faq/vehicle-services/mandatory-insurance, 23.06.2019.  

Bailey, J. H. III, Hagedorn, B. R. (2000). Sekured Transactions in a Nutshell, Fourth Edition, West Group: St. Paul, Minn.

Baker, T. (2007). Liability Insurance, Moral Luck, and Auto Accidents, 1-18, dostupno na: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.pap?ID, 26.06.2019.

Belanić, L. (2017). Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu, Evropska revija za pravo osiguranja, 3, 32-43. 

Dobbyn, F. J. (2003). Insurance Law in a Nutshell, Thomson West Group: St. Paul, Minn.

FBI. Insurance fraud, U.S. Department of Justice, dostupno na: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/insurance-fraud, 20.06.2019.

Ilkić, Z. (2012). Odgovornost osiguranika od autoodgovornosti za prouzrokovanu štetu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1, 507-522.

Insurance Information Institute. Background on: No-fault auto insurance, 6. November 2018, dostupno na:  https://www.iii.org/article/background-on-no-fault-auto-insurance, 23.06.2019.

Investopedia. 4 Types Of Insurance Everyone Needs, 1-13, dostupno na: https://www.investopedia.com/financial-edge/0212/4-types-of-insurance-everyone-needs.aspx, 26.06.2019.

Ivošević, B. (2009). Transportno osiguranje. Pravni fakultet Univerziteta Union i IGP Delta Press: Beograd.

Jašarević, O. (2010). Krivično-pravni i saobraćajno-kriminalistički aspekti prevara u osiguranju, Univerzitetska hronika, 3, 81.

Keeton, E. R., Widiss, I. A. (1988). Insurance Law: A Guide to Fundamental Principles, Legal Doctrines, and Commercial Practices, West Publishing Co.: St. Paul, Minn.

Krulj-Mladenović, M. (2015). Obim osiguravajućeg pokrića u obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti automobilista, Doktorska disertacija, Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije: Novi Sad.

Hodgin, R. (2002). Insurance Law (Text and materials), Second Edition, Cavendish Publishing Limited: London/Sydney/Portland, Oregon.

Landed, J. Car insurance – Which insurance do you need for your car in the US?, dostupno na: https://www.justlanded.com/english/United-States/Articles/Travel-Leisure/Car-insurance, 30.06.2019.

Lowry, J., Rawlings, Ph. (2005). Insurance Law: Doctrines and Principles, Second Edition, Hart Publishing: Oxford and Portland.

Martinez, P. L., Whelan, W. J. (2001). Cases and Materials on general practice -  Insurance Law, Fourth Edition, West Group: St. Paul, Minn.

Masters, S. L., Jacobs, R. QC., Stanley, P. (2004). Liability Insurance in International Arbitration: The Bermuda Form, Hart Publishing: Oxford and Portland.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Fatality Analysis Reporting System (FARS), dostupno na: https://www.nhtsa.gov/research-data/fatality-analysis-reporting-system-fars, 25.06.2019.

Patterson, W. E. (1957). Essentials of Insurance Law (An Outline of Legal Doctrines in Their Regulations to Insurance Practices), Second Edition, McGraW-Hill Book Company INC.: New York/Toronto/London.

Radović, Z., Aleksić, Ž., Petrović, Z., Petrović, T. (2003). Prevare u osiguranju, IP Glosarijum: Beograd.

Ratner, L. D., Hazen, L. T. (2002). Securities Regulation in a Nutshell, Seventh Edition, West Group: St. Paul, Minn.

State of Maine, Professional & Financial Regulation. Insurance Required by Law, dostupno na:  https://www.maine.gov/pfr/insurance/consumer/individuals_families/auto/general_information/required_insurance.html, 23.06.2019.

Stempel, W. J. (1999). Law of Insurance Contract Disputes, Second Edition, Volume 2, Aspen Law & Bussiness: New York.

The Florida Senate. Bill Analysis and Fiscal Impact Statement, March 13, 2019, 1-13, dostupno na: https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2019/714/Analyses/2019s00714.bi.PDF, 25.06.2019.

Third parties (Rights against Insurers) Act 1930.

Uniform Computer Information Transactions Act (1999).

Uniform Electronic Transactions Act (1999).

Žarković, N. (2013). Pojmovnik osiguranja, Skonto: Novi Sad.


Zoran Ilkić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA