Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2019

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

Ključne reči: najbolji interes, potrebe, posrednik, osiguranje, rizici, špediter, komitent

                                            Apstrakt

    Interes se u pravu osiguranja javlja kao značajan pravni institut koji predstavlja uslov za punovažnost ugovora o osiguranju. Postupanje u najboljem interesu predstavlja standard po kojem se procenjuje savesnost i poštenost ponašanja posrednika u osiguranju prilikom izvršavanja ugovornih obaveza. Radi se o obavezi posrednika u osiguranju ustanovljenoj zbog unapređenja zaštite slabije ugovorne strane. Ova obaveza javlja se i kod pružalaca drugih usluga kojima osnovna delatnost nije posredovanje u osiguranju, kao što su advokatske ili špediterske usluge.
    U radu se analizira obaveza postupanja u najboljem interesu osiguranika uopšte i u pravnom odnosu špedicije uvidom u pravnu teoriju i uslove poslovanja domaćih i stranih špediterskih preduzeća.

 LITERATURA (REFERENCES)

Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen 2017 – ADSp 2017, Bundesverband Spedition und Logistik e. V. (DSLV), 1. Januar 2017.

Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen (AÖSp), Wirtschaftskammer Österreich, Wien, Stand: 09.01.2018.

Brown, H. R. (1998). Marine insurance – Cargo practice, Volume Two, Fifth Edition. London: Witherby & Co. Ltd.

De Geyter, S. (February 22, 2007). Serving the Client's Best Interest is Not Always in the Client's Best Interest!, Available at: http://www.searchengineguide.com/stoney-degeyter/serving-the-cli.php, 17. 9. 2019.

Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Councilof 20 January 2016on insurance distribution (recast) (Direktiva o distribuciji osiguranja),Official Journal of the European Union,L 26, 2.2.2016.

Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 139/2014.


Jovanović, S. (1997). Obaveze špeditera u vezi zaštite komitenta u jugoslovenskom i uporednom pravu, magistarska teza. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet.

Jovanović, S. (2007). Uloga posrednika i zastupnika osiguranja u zaključivanju, izvršavanju i produženju ugovora o osiguranju i prirodi i sadržini ugovora koje oni zaključuju sa klijentima u pravu Velike Britanije i srpskom pravu, Milanković-Vasović, Lj. (glavni i odgovorni urednik) u: Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu (73–95). Beograd: INTERMEX.

Jovanović, S. (2016). Pravo osiguranja. Novi Sad: Privredna akademija.

Jovanović, S. (2019). Značaj instituta interesa osiguranja u srpskom i uporednom pravu, Versicherungsgeschichte ¬ Österreichs – Ethik – Nachhaltigkeit – Versicherung, (Istorija osiguranja Austrije – Zbornik), Band XIII. Beograd – Wien. (prihvaćeno za objavljivanje).

Nederlandse expeditievoorwaarden, Algemene Voorwaarden van Fenex (Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) op 1 mei 2018.

Nikolić, M. (redaktor). (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Opšte uzanse za promet robom, Službeni list FNRJ, br. 15/1954.

Opšti uslovi poslovanja međunarodnih logističara i špeditera Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 105/2008.

Pavić, D. (1982). Pomorsko osiguranje, knjiga prva. Zagreb: Croatia.

Regulation Best Interest: The Broker-Dealer Standard of Conduct, 17 CFR Part 240, [Release No. 34-86031; File No. S7-07-18] RIN 3235-AM35, June 5, 2019, Securities and Exchange Commission, Washington.

Seager, D. (April 8, 2019). Are you really working in the best interest of clients?, Modern Law Magazine, available at: https://www.modernlawmagazine.com/news/are-you-really-working-in-the-best-interest-of-clients/.

Slavnić, J. (2018). Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno, Evropska revija za pravo osiguranja, 17(2), 8–27.


Carić, S. (1995). Komentar uz čl. 837, Perović, S. (gl. redaktor) u: Komentar Zakona o obligacionim odnosima, knjiga II. Beograd: Savremena administracija. 


Conditions Générales de Vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique (CGV-TLF), Union des entreprises de transport et logistique de France, le 1er janvier 2017.


Šulejić, P. (2005). Pravo osiguranja. Beograd: Dosije.


Slobodan Jovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA