Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2019

Biro za naknadu štete

Ključne reči: osiguranje od autoodgovornosti, zaštita posetilaca, biro za naknadu štete, ovlašćeni predstavnik, zelena karta

                                               Apstrakt

Propisi Evropske unije ustanovili su pravne institute koje služe zaštiti posetilaca. Lice iz neke države članice Evropske unije, pod određenim uslovima, može u svojoj zemlji ostvariti pravo na naknadu štete iz saobraćajne nezgode koja se dogodila u inostranstvu. Pravni institut koji garantuje da će žrtva saobraćajne nezgode u sopstvenoj zemlji dobiti odštetu, iako se saobraćajna nezgoda dogodila van te zemlje, jeste biro za naknadu štete.
Autor će u ovom radu analizirati određene odredbe direktiva Evropske unije i odredbe domaćeg Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Posebna pažnja biće posvećena odredbama koje uređuju biro za naknadu štete kao pravni institut. Autor će uporediti odredbe domaćeg zakona sa odredbama propisa Evropske unije o zaštiti posetilaca. Na osnovu tog poređenja, autor će izvesti zaključak da su odredbe Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju usklađene sa pravom Evropske unije. Materijalnopravne norme Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koje se bave naknadom štete za slučaj saobraćajne nezgode van naše zemlje, predviđaju odgovarajući stepen ekonomske zaštite oštećenih lica. Autor će te odredbe materijalnog prava pozitivno oceniti, ali će ipak naglasiti da njihova primena počinje tek kada Srbija stupi u članstvo Evropske unije.

LITERATURA (REFERENCES)

Council Directive 72/166/EEC of 24 April 1972 on the approximation of the laws of Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and to the enforcement of the obligation to insure against such liability, OJ L 103, 2.5.1972.

Council of Bureaux, Interactive map, dostupno nа: https://www.cobx.org/highcharts-maps, 11. 2. 2019.

Council of Bureaux, Internal Regulations, dostupno na: https://www.cobx.org/sites/default/files/cob_file_folder/17-internal-regulations-helsinki-en.pdf, 17. 2. 2019.

Council of Bureaux, EU MID Bodies, dostupno na а: https://www.cobx.org/article/49/eu-mid-bodies, 10. 3. 2019.

Council of Bureaux, Implementing regulation for the Agreement between Compensation Bodies and between Compensation Bodies and Guarantee Funds of 29 April 2002, dostupno na: http://www.verkehrsopferhilfe.de/wp-content/uploads/2016/06/Abkommen_ von_ Rotterdam.pdf,9. 3. 2019.

Ćurković, M. (2013). Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Zagreb:     Inženjerski biro.

Čolović, V. (2009). Kritski sporazum – opšta pravila (sistem zelene karte), Babić, B. (ur.) u:     Vodič kroz pravo Evropske unije, (493–499). Beograd: Institut za međunarodnu     politiku i privredu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, JP Službeni glasnik.

Čolović, V. (2007). Međunarodno osiguranje autoodgovornosti. Beograd: Dosije.Elvers, R. (2003). Implementing the Forth Motor Insurance Directive in Germany, AIDA - Motor Insurance Working Group Bulletin, November 2003, dostupno na: http://www.aida.org.uk/pdf/motorinsbulletin_nov03.pdf, 9. 3. 2019.

González Estévez, E., A., Badillo Arias, J., A. (2014). Out-of-Court dispute resolution mechanisms in the insurance sector, Consor seguros – revista digital, no. 1, dostupno na: http://www.consorsegurosdigital.com/en/numero-01/front-page/out-of-court-dispute-resolution-mechanisms-in-the-insurance-sector, 17. 2. 2019.

Ivančević, K. (2014). Obavezna osiguranja u saobraćaju, Radojević, M. (ur.) u: Pravo osiguranja, (302–352). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, JP Službeni glasnik.

Ilkić, Z. (2012). Odgovornost osiguranika od autoodgovornosti za prouzrokovanu štetu, Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1, 507–522.

Jankovec, I. (1996). Zakon o osiguranju imovine i lica – komentar čl. 73–108, Vujović, R. (ur.) u: Zakon o osiguranju imovine i lica – komentar (165–206). Beograd: Dunav Preving.

Kálmán, K. (2003). The Effects of EU Insurance Directives on Motor Third Party Liability Legislation in Hungary, AIDA - Motor Insurance Working Group Bulletin, November 2003, dostupno na: http://www.aida. org.uk/pdf/motorinsbulletin_nov03.pdf, 9. 3. 2019.

Lapčić, V. (2017). Srpsko tržište osiguranja se menja na bolje – Intervju Duška Jovanovića Generalnog sekretara Udruženja osiguravača Srbije, Svjet osiguranja – izdanje za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, 7, 2017, dostupno na: http://svijetosiguranja.eu/sr/clanak/2017/7/srpsko-trziste-osiguranja-se-menja-nabolje,1623,21305.html, 10. 3. 2019.

Marson, J., Ferris, K. (2017). Motor Vehicle Insurance Law: Ignoring the Lessons from King Rex, Business Law Review, dostupno na: http://shura.shu.ac.uk/15752/3/Marson-Motor%20Insurance%20and%20King%20Rex%20%28AM%29.pdf, 14. 2. 2019.

Merkin, R., Stuart-Smith, J. (2004). The Law of Motor Insurance. London: Sweet & Maxwell.

Nemeth, K. (2001). European Insurance Law – A Single Insurance Market? San Domeniko: European University Institute Florance.

Pak, J. (2009). „Direktive Evropske unije u oblasti osiguranja od odgovornosti za štete od motornih vozila”, Babić, B. (ur.) u: Vodič kroz pravo Evropske unije, (448–472). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, JP Službeni glasnik.

Pak, J. (2013). Pravo osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum.

Petrović, N. (2006). Međunarodno osiguranje od autooodgovornosti, Pravo i privreda, 1-4, 84–102.

Petrović Tomić, N. (2017). Evropski okvir vansudskog rešavanja sporova iz osiguranja od odgovornosti imalaca motornih vozila i srpsko pravo, Jovanović, S., Marano, P. (urednici) u: Srazmernost i pravna izvesnost u osiguranju, (68–86). Palić: Udruženje za pravo osiguranja, Udruženje osiguravača Srbije.

Petrović, Z., Čolović, V., Mrvić-Petrović N. (2010). Obavezna osiguranja u saobraćaju i naknada štete. Beograd: JP Službeni glasnik.


Slavnić, J. (2010a). Nedostaci u načinu organizovanja garantnog fonda i propisanim merama nadzora u novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Revija za pravo osiguranja,  9(3), 9–19.

Slavnić, J. (2010b). Pogled na neka nova zakonska rešenja neprimerena obaveznom osiguranju od autoodgovornosti, Pravni život, 11, 611–626.

Slavnić, J. (2011). Gubitak prava iz osiguranja od autoodgovornosti prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Revija za pravo osiguranja, 10(1), 15–22.

Slijepčević, D. (2004). Mogućnost ostvarenja regresnog prava osiguravača iz sredstava garantnog fonda, Petrović, Z. (ur.) u: Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja, (317–326). Budva: Udruženje za odštetno pravo.

Terzić, N. (2006). Primena Četvrte Direktive EU o osiguranju od autoodgovornosti, Slavnić, J., Šulejić, P. (ur.) u: Osiguranje u susret procesu pridruživanja SCG EU, (93–111). Palić: Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore.


Tomadini, A. (2003). France Implements Fourth European Directive, AIDA - Motor Insurance Working Group Bulletin, November 2003, доступно на: http://www.aida.org.uk/pdf/motorinsbulletin_nov03.pdf, 9. 3. 2019.

Šulejić, P. (2005). Pravo osiguranja, Beograd: Dosije.

Verkehrsopferhilfe E. V, Compensation Body, dostupno na: http://www.verkehrsopferhilfe. de/en/entschaedigungsstelle,10. 3. 2019.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Službeni glasnik RS, br. 51/09, 78/11, 101/11,     93/12 i 7/13.

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, Službeni list SFRJ, br. 43/82 i     78/82 i Službeni list SRJ, br. 46/96.

Zakon o parničnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13, 74/13 i 55/14.

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 151/05,     36/09, 75/09, 76/13 i 152/14.

Zakonik o osiguranju Republike Bugarske, Državni glasnik, br. 102/15 od 29. 12 2015.

Miloš Radovanović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA