Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2020

Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja

Ključne reči: istorija, osiguranje, ugovor, interes, moral, solidarnost, uzajamnost

                                          Apstrakt

    Tradicionalne pravne ustanove predstavljaju značajne pravne izvore današnjih, modernih instituta prava osiguranja. One su nastale i razvijale se u prvo doba kroz snažan uticaj nepisanih običaja i morala koji su oblikovali prve, rudimentarne oblike osiguranja. U ovom radu, autori istražuju preteče današnjih instituta pravnog posla i delatnosti osiguranja koristeći domaću i dostupnu stranu literaturu. Iako u pojedinim slučajevima postoje kontroverze u vezi sa godinom ili periodom nastanka neke tradicionalne pravne ustanove, autori se nisu bavili utvrđivanjem tačnih istorijskih podataka (jer je to najvećim delom nemoguće zbog nepostojanja dovoljno pouzdanih istorijskih izvora), već sadržajem i dejstvom instituta i principa pravnog posla osiguranja i, u određenoj meri, njihovim rasprostiranjem na druge narode i države.

Slobodan Jovanović Ozren Uzelac

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA