Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2011

Odgovornost zbog pogrešne lekarske dijagnoze i nepreduzimanja potrebnih dijagnostičkih mera

: lekarska dijagnoza, prikupljanje medicinskih nalaza, lekarske greške, uzročna veza, odgovornost lekara, sudska praksa

 

U ovom radu autor najpre govori o pojmu lekarske dijagnoze i dijagnostičkih mera, zatim o dužnosti lekara da postavi dijagnozu pacijentu, da izvrši korekciju (ispravku) dijagnoze, i da pacijenta obavesti o dijagnozi. Potom sledi razgraničenje lekarevih grešaka u dijagnozi i grešaka u dijagnostičkim merama. Poseban odeljak autor posvećuje različitom pravnom tretmanu ovih dveju vrsta grešaka. Poslednji odeljak rada sadrži slučajeve iz prakse nemačkih i naših sudova, koji se tiču lekarskih grešaka u dijagnozi i u dijagnostičkim merama. Na kraju dolazi zaključak.

Jakov Radišić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA