Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2010

Klauzule instituta za osiguranje robe iz 2009. godine Poređenje klauzula Instituta iz 1982. i 2009. godine sa komentarom

osiguranje robe, klauzule Instituta, međunarodni promet, sigurnost

Budući da je Institut londonskih osiguravača l.januara 2009. godine usvojio novi tekst klauzula za osiguranje robe (Institute Cargo Clauses A 2009), rad se bavi analizom njihovog sadržaja i utvrđivanjem sličnosti i razlika u odnosu na klauzule iz 1982. godine. Autor najpre daje prevod svake od 19 klauzula, a zatih ih tumači, nastojeći da istakne najbitnije novine i eventualne učinke novousvojenih rešenja na međunarodni promet. Osim terminoloških i jezičkih doterivanja, autor smatra da su klauzule Instituta pretrpele i izmene suštinskog karaktera, koje će nesumnjivo uticati na njihovu jednostavniju primenu u budućnosti i na olakšanje odvijanja međunarodne trgovine.

Nataša Petrović Tomić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA