Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Peter Hauser

Razvoj pravnih okvira interne revizije u Evropskim osiguravajućim društvima u senci Lehmana

Revija 4-2010

Uzbunjivanje: šansa ili opasnost? - nove tendencije u Evropi

Revija 1-2013

Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja

Revija 2-2014

Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

Revija 2-2016

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

Revija 3-2018

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

Revija 3-2020

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA