Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Nataša Petrović Tomić

Klauzule instituta za osiguranje robe iz 2009. godine Poređenje klauzula Instituta iz 1982. i 2009. godine sa komentarom

Revija 4-2010

Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava osiguranja

Revija 2-2014

Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja

Revija 2-2020

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA