Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Dragiša Kecojević

Neki aspekti utvrđivanja premije u osiguranju automobilske odgovornosti

Revija 1,2-2003

Kontrola poslovanja osiguravajućih društava i oduzimanje dozvole za rad nakon stupanja na snagu zakona o osiguranju

Revija 1,2-2005

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA