Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Pravni položaj vlasnika i operatera bespilotnog vazduhoplova u vezi sa obavezom osiguranja prema pravu EU

4-2018Ozren Uzelac

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

4-2018Nikola Filipović

Kolektivno osiguranje zaposlenih – strana i domaća iskustva

4-2018Jasmina Labudović Stanković

U čast osamdesetog rođendana profesora Jovana Slavnića, počasnog predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije

4-2018Slobodan Jovanović

Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat

2-2013Radivoje Kastratović

Neki aspekti osiguranja zbirki i dragocenih predmeta u domaćinstvu

3-2018Slobodan Jovanović

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

3-2018Jasmina Đokić

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

2-2018Gabrijela Mihelčić

Osiguranje putem algoritma

2-2018Angelo Borselli

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant