Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Prevare i moralni hazard u osiguranju

1-2020Đorđe Ćuzović

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020. (I DEO)

1-2020XXX Ademuni Odeke

Tradicionalne pravne ustanove i pravo osiguranja

1-2020Ozren Uzelac Slobodan Jovanović

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

4-2019Ljiljana Stojković

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

4-2019Stefan Purner

Postupanje posrednika u najboljem interesu osiguranika i obaveze špeditera u vezi sa osiguranjem interesa komitenta

3-2019Slobodan Jovanović

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Pokriće iz osiguranja pravne zaštitie u poredbenom pravu

3-2019Loris Belanić

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant