Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Osiguranje putem algoritma

2-2018Angelo Borselli

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

1-2017Ioannis Rokas

Osiguranje mašina od loma, upravljanje rizicima i preventiva u Srbiji

2-2015Zoran Ilkić

Pravna priroda i osnovne karakteristike načela ugovora o pomorskom osiguranju

2-2002Jelena Nikčević

Uzbunjivanje: šansa ili opasnost? - nove tendencije u Evropi

1-2013Peter Hauser

Interna revizija u osiguravajućim kompanijama - mogućnost za dodavanje vrednosti

4-2010Mirjana Bogićević

Požarno osiguranje imovine po načelu „svi rizici”

1,2-2008Darko Samardžić

Transparentnost u krizi

1-2009Manfred H. Hasenohrl

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant