Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Prevare i moralni hazard u osiguranju

1-2020Đorđe Ćuzović

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

4-2019Ljiljana Stojković

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2016. godini

3-2017Milan Cerović

Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu

3-2017Loris Belanić

Obaveza osiguranika da ograniči posledice osiguranog slučaja u savremenim evropskim pravima

2-2017Jovan Slavnić

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2015. godini

3-2016Milan Cerović

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant