Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

1-2019Marijana Dukić Mijatović Ozren Uzelac

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

4-2018Nikola Filipović

Revizija upravne funkcije – granice interne revizije sa osvrtom na pravilo o slobodi poslovne procene

3-2018Peter Hauser

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Direktiva EU 2009/138 o osnivanju i vođenju poslova osiguranja i reosiguranja – opšti uvod u pravni okvir „Solventnost II”

1-2017Ioannis Rokas

Pitanja nadležnosti prilikom prekograničnog prenosa portfelja osiguranja: Uporedna analiza

1-2017Oleksandr Khomenko

Novi zakonodavni okvir korporativnog upravljanja u delatnosti osiguranja prema pravu Republike Srbije

1-2017Ljiljana Stojković

Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred

3-2016Fabian Кühnhausen

Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

2-2016Oleksandr Khomenko

Interna revizija u Zakonu o nadzoru osiguranja u Austriji primenjena u Direktivi o solventnosti II

2-2016Angela Witzany Peter Hauser

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant