Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2016. godini

3-2017Milan Cerović

Odgovornost za automobilske štete u hrvatskom pravu sa osvrtom na neka pitanja ove odgovornosti u poredbenom pravu

1-2015Loris Belanić

Obaveze garantnog fonda i stečaj nad osiguravajućom organizacijom

2-2002Miroslav Vrhovšek Vladimir Kozar

Visina pokrića u osiguranju građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila

1-2014Milan Cerović

Definisanje odgovornosti osiguravača u auto-kasko osiguranju

1-2013Zoran Ilkić

Gubitak prava iz osiguranja autoodgovornosti prema novom zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju – sporna pitanja

1-2011Jovan Slavnić

Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja

1,2-2008Milan Viršek

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant