Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Biro za naknadu štete

4-2019Miloš Radovanović

Suočavanje sa prošlošću: U 21. veku i dalje zadatak za nemački sektor osiguranja i nemačko pravo osiguranja

4-2019Stefan Purner

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Pokriće iz osiguranja pravne zaštitie u poredbenom pravu

3-2019Loris Belanić

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Odluka o povlačenju članka zbog prigovora na plagijat

2-2013Radivoje Kastratović

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

3-2018Jasmina Đokić

Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

2-2018Gabrijela Mihelčić

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Nemačka: promena kulture sudskih sporova i u pravu osiguranja

1-2018Stefan Purner

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant