Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020. (I DEO)

1-2020XXX Ademuni Odeke

Upravljanje rizicima i sistem kontrole u društvu za osiguranje teorijsko-pravna analiza

4-2019Ljiljana Stojković

Osnovne karakteristike sistema osiguranja od autoodgovornosti u Sjedinjenim Američkim Državama

3-2019Zoran Ilkić

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Upravljanje rizicima sa osvrtom na rizike u biljnoj proizvodnji

1-2019Milovan Jovanović

Rizik u poljoprivredi i osiguranje useva u Indiji: Analiza učešća javnog i privatnog sektora u osiguranju useva

4-2017Mohamed Iršad

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo II)

4-2016XXX Ademuni Odeke

Ugovor o osiguranju na bazi pariteta CIF i drugih pariteta INCOTERMS, u anglo-američkim i drugim pravnim sistemima common law (Deo I)

3-2016XXX Ademuni Odeke

Direktiva o solventnosti II i njen uticaj na likvidaciju portfelja neživotnog osiguranja

2-2016Oleksandr Khomenko

Osiguranik protiv osiguranika u osiguranju od odgovornosti direktora i službenika u grčkom pravu

4-2015Constantina Soultati

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant