Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Naknada štete zbog neispunjenja obaveze predugovornog informisanja

2-2019Nenad Grujić

Evolucija evropskih pravila o distribuciji osiguranja

4-2018Nikola Filipović

Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

2-2018Jovan Slavnić

Evolucija češkog ugovornog prava osiguranja

4-2016Slobodan Jovanović

Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu

2-2013Slobodan Jovanović

Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica

3-2008Jovan Slavnić Slobodan Jovanović

Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu?

2-2011Pierpaolo Marano

Cognosceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi

2-2012Angelo Borselli

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant