Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Dinamička analiza i predviđanje u oblasti osiguranja

3-2021Magdalena Minić

Premije u osiguranju života i Kovid-19

3-2021Jasmina Labudović Stanković

Pravne posledice promene rizika u toku trajanja ugovora o osiguranju imovine

3-2021Katarina Ivančević

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

2-2021Jasmina Đokić

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD

2-2021Zia Akhtar

Ugovor o obaveznom osiguranju u međunarodnom privatnom pravu

1-2021Marius Fras

Rizik i ekonomske štete od poplava – osvrt na međunarodna iskustva i prilike u Srbiji

2-2019Đorđe Ćuzović

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020 (II deo)

2-2020XXX Ademuni Odeke

Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja

2-2020Nataša Petrović Tomić

Rizik pandemije – pretnja ili šansa za delatnost osiguranja?

2-2020Jelena Kočović Marija Koprivica Tatjana Rakonjac Antić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant