Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Nova Direktiva Evropske unije o uzbunjivačima sa kritičkim zapažanjima

3-2020Peter Hauser

Odgovornost za automobilske štete u hrvatskom pravu sa osvrtom na neka pitanja ove odgovornosti u poredbenom pravu

1-2015Loris Belanić

Osiguranje civilne odgovornosti sa posebnim osvrtom na slovenačko pravo i praksu osiguranja

1,2-2008Milan Viršek

Osiguranje javnih beležnika od profesionalne odgovornosti

2-2012Katarina Ivančević

Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita prema uslovima osiguranja hrvatskih društava za osiguranje, kritika i prijedlozi reforme u poredbenom pravu

1-2012Loris Belanić

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

WIENER STADTISCHE

Delta Reosiguranje

Wiener RE

aseestant