Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2007Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja

Wolfgang Rohrbach

Premija osiguranja neživotnih grana

Slobodan Jovanović

Uloga i značaj kompanija za osiguranje života kao institucionalnih investitora na finansijskom tržištu

Jasmina Labudović Stanković

Sadržaj Revije 4-2007

REČ UREDNIKA


ČLАNCI


-     Prof. dr Wolfgang Rohrbach: Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja
-     Dr Slobodan Jovanović: Premija osiguranja neživotnih grana
-     Mr Jasmina Labudović: Uloga i značaj kompanija za osiguranje života kao institucionalnih investitora na finansijskom tržištu
 
ОSVRTI-АNАLIZЕ-KОMЕNTАRI


-     Prof. dr Jovan Slavnić: Pogled na regulisanje ugovora o osiguranju u Zakonu o ugovoru o osiguranju Grčke
-     Dejan Davidović: Prеnоs pоrtfеljа – оdlukа еnglеskоg sudаu slučајu SOMPO.
-     Dr Zoran Radović: Osiguranje robe prema međunarodnom dokumentarnom akreditivu.
 
IZ RADA UDRUŽENJA


-     Amandmani Udruženja osiguravača Srbije na Nacrt Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
-     Radna grupa AIDA o novim tehnologijama, prevenciji i osiguranju, AIDA Boletín del Grupo Internacional de Trabajo: “Nuevas Tecnologías, Prevención y Seguro”, Nº 2-2007.
 
DOMAĆA SUDSKA PRАKSA


-     Prof. dr J. Slavnić: Kritički osvrt na stavove Višeg trgovinskog suda i Vrhovnog suda Srbije o raskidu ugovora o višegodišnjem osiguranju voljom ugovornih strana (pravni stav Višeg trgovinskog suda utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 27. septembra 2004. godine i pravni stav Vrhovnog suda Srbije izražen u presudi Prev. 95/02 od 3. aprila 2002. godine)
 
Mileva Bogdanović: Kritički osvrt na „Kritički osvrt na stavove sudova izražene u presudi Vrhovnog suda Srbije PREV. 183/05 od 30. juna 2005. godine”
 
ОSIGURАNJЕU SVЕTU
 
Prikaz članka
-     Izveštaj Komisije EU - Da otkažem učešće?
 
Vesti


-    Osiguravači zadržali tendenciju rasta na tržištima
-    Evropska komisija želi da reši problem usitnjavanja tržišta
-    EU razmatra izmene pravila o PDV-u
-    Međunarodna pomorska organizacija objavila nov Priručnik (4. izdanje) o svetskom sistemu bezbednosti i spasavanja
-    Munich Re zaključio ugovor o preuzimanju specijalizovanog američkog osiguravača
-    Lojd pokreće program obuke
-    Pravni okvir distancionih potrošačkih ugovora o osiguranju u Češkoj
-    Allianz formira firmu za osiguranje transporta na rastućem tržištu logistike
-    Munich Re investira u model zemljotresa
-    Europe Assistance formirao službu za pomoć u slučaju krađe identiteta u V. Britaniji i Irskoj
-    EBRD proširuje sporazum sa Uniqom
-    Allstate pokreće probni program za zaštitu životne sredine
-    Ograničen uticaj francuskog štrajka na osiguravače
-    Korejski osiguravači motornih vozila kažnjeni zbog loše usluge osiguranja
-    Osiguranje troškova venčanja u Indiji
-    Svaka peta britanska osiguravajuća kuća ne zadovoljava test solventnosti
-    Direktiva EU o reosiguranju stupa na snagu danas
 
INOSTRANI PROPISI I DOKUMENTI


-     Zakon o ugovoru o osiguranju Republike Grčke, br. 2496/97, Službeni list Republike Grčke, tom I, br. 87, 16.5.1997
 
DIREKTIVE EU


-     Direktiva 98/78/EC skupštine Evrope i saveta od 27. oktobra 1998 o dopunskom nadzoru društava za osiguranje i društava za reosiguranje u okviru osiguravajuće ili reosiguravajuće grupe


 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA