Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1,2-2006Osiguranje avijacije na londonskom tržištu osiguranja razvoj i osnovne karakteristike

Borislav Ivošević

Donesena direktiva skupštine i saveta Evrope o reosiguranju 2005/68/EC

Slobodan Jovanović

Sadržaj Revije 1,2-2006
 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA