Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2014Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja

Peter Hauser

Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite

Loris Belanić

Oblici i načini ispunjenja obaveze poslodavca na osiguranje zaposlenih u Republici Srbiji

Bojan Jovanović

Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava osiguranja

Nataša Petrović Tomić

Sadržaj Revije 2-2014

SADRŽAJ


OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

-Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Trendovi konjukturnih skokova


ČLANCI

-Prof. dr Peter HAUSER, Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja 

-Doc. dr Loris BELANIĆ, Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite

-Bojan JOVANOVIĆ, Oblici i načini ispunjenja obaveze poslodavca na osiguranje zaposlenih u Republici Srbiji

-Doc. dr Nataša PETROVIĆ TOMIĆ, Nepravične klauzule i principi evropskog ugovornog prava


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
–Presuda Evropskog suda od 20. maja 2010. godine, slučaj C-111/09 povodom tumačenja člana 24 i člana 26 Pravila Saveta (EC) br. 44/2001 od 22. decembra 2000. godine o nadležnosti i priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i privrednim sporovima. Prikaz: mr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI
     
Izbor i prevod: Nela Bukorović 


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI


Izbor i prevod: Nela Bukorović

DIREKTIVE I PROPISI EU

–Direktiva br. 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 25.11.2009. godine o započinjanju i obavljanju delatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) – IV deo

–Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA