Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2017Evropsko privredno društvo (Societas Europaea) i njegova primena u delatnosti osiguranja

Oleksandr Khomenko

Medicinski standard i odgovornost lekara prema nemačkoj teoriji i sudskoj praksi

Jakov Radišić

Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu

Loris Belanić

Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2016. godini

Milan Cerović

Sadržaj Revije 3-2017
ČLANCI

Mr Oleksandr KHOMENKO, Evropskа  kompanija (Societas Europaea) i njena primena u delatnosti osiguranja
 
Prof. dr Jakov RADIŠIĆ, Medicinski standard i odgovornost lekara prema nemačkoj teoriji i sudskoj praksi
 
Doc. dr Loris BELANIĆ, Prikaz teorija o reformi osiguranja od automobilske odgovornosti i njihova primjena u komparativnom pravu
 
SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
 
Presuda Evropskog suda pravde od 20. jula 2017, spor C-287/16 povodom tumačenja čl. 3 st. 1 Direktive Saveta br. 72/166/EEZ o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila i na izvršenje obaveze osiguranja od takve odgovornosti, čl. 2 st. 1 Druge direktive Saveta br. 84/5/EEZ o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila i čl. 1 Treće direktive Saveta br. 90/232/EEZ o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom motornih vozila. Prikaz: dr Jelena Gazivoda
 
OSIGURANJE U SVETU – VESTI
 
Izbor i prevod: Wolfgang ROHRBACH i Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ
 
IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
 
Dr Milan CEROVIĆ, Rezultati poslovanja društava za osiguranje u osiguranju od autoodgovornosti u Srbiji u 2016. godini
 
STRANI PROPISI
 
Građanski zakonik Kraljevine Holandije, knjiga 7 – Pojedini ugovori, glava 17 – Ugovor o osiguranju.
 
Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja
 
Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA