Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2018Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

Jovan Slavnić

Osiguranje putem algoritma

Angelo Borselli

Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

Gabrijela Mihelčić

Sadržaj Revije 2-2018

SADRŽAJ

OSVRT NA ZNAČAJNE DOGAĐAJE

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Sistemi zbrinjavanja i osiguranja u EU između tradicije i progresa


ČLANCI

-Prof. dr Jovan SLAVNIĆ, Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno

- Prof. dr Gabrijela MIHELČIĆ, Neujednačenost sudske prakse kao uzrok povrjeđivanja prava na pošteno suđenje (s dvije crtice o zastari)

-    Dr Angelo BORSELLI, Osiguranje putem algoritma 

IZ RADA UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE

- Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, Govor predsednika Udruženja za pravo osiguranja Srbije na otvaranju 19. savetovanja, Palić, 20. april 2018.

PORUKE SA XIX MEĐUNARODNOG SAVETOVANJA UDRUŽENJA ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE „PRAVO I PRAKSA OSIGURANJA – IZAZOVI, NOVE TEHNOLOGIJE I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE”, ODRŽANOG NA PALIĆU, OD 20. DO 21. APRILA 2018. GODINE

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda pravde od 28. novembra 2017, spor C-514/16 povodom tumačenja čl. 3 st. 1 Direktive Saveta 72/166/EEC. Prikaz: dr Jelena Gazivoda


OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Magdalena Minić


BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović i Magdalena Minić


STRANI PROPISI
-    Zakon br. 50/1980 od 8. oktobra 1980. o ugovoru o osiguranju Kraljevine Španije
-    Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. Jovan Slavnić

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo


–    Lista recenzenata

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA