Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2020Rizik pandemije – pretnja ili šansa za delatnost osiguranja?

Tatjana Rakonjac Antić Jelena Kočović Marija Koprivica

Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja

Nataša Petrović Tomić

Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020 (II deo)

XXX Ademuni Odeke

Sadržaj Revije 2-2020

SADRŽAJ 

KOLUMNA 

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Dejstvo krize izazvane korona virusom na osiguranje

ČLANCI 

- Prof. dr Jelena KOČOVIĆ, prof. dr Tatjana RAKONJAC-ANTIĆ, doc. dr Marija KOPRIVICA, Rizik pandemije – pretnja ili šansa za delatnost osiguranja?

- Prof. dr Nataša PETROVIĆ TOMIĆ, Klauzula o vođenju spora u modernom pravu osiguranja 

- Prof. dr XXX ADEMUNI-ODEKE, Klauzula o obavezi osiguranja u INCOTERMS 2020: Poslednja faza u njenom razvoju i unapređivanju u periodu 1980–2020 (II deo) 

SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE

- Presuda Evropskog suda pravde od 11. Juna 2020 povodom tumačenja prvog stava člana 18 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice, spor C-581/18. Prikaz: dr Jelena Gazivoda.

OSIGURANJE U SVETU – VESTI 

Izbor i prevod: Nela Bukorović 

BIBLIOGRAFIJA 

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

Zakon o osiguranju Kraljevine Belgije od 4. aprila 2014. godine, II deo prevoda 

Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

–Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–Lista recenzenata 

 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA