Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

3-2021Pravne posledice promene rizika u toku trajanja ugovora o osiguranju imovine

Katarina Ivančević

Premije u osiguranju života i Kovid-19

Jasmina Labudović Stanković

Dinamička analiza i predviđanje u oblasti osiguranja

Magdalena Minić

Sadržaj Revije 3-2021

SADRŽAJKOLUMNA

- Prof. dr Wolfgang ROHRBACH, Iskliznuće komunikacije u krizi

ČLANCI

-.prof. dr Katarina IVANČEVIĆ, Pravne posledice promene rizika u toku trajanja ugovora o osiguranju imovine

- prof. dr Jasmina LABUDOVIĆ STANKOVIĆ, Premije u osiguranju života i Kovid-19  

- msr Magdalena MINIĆ,  Dinamička analiza i predviđanje u oblasti osiguranja


SUDSKA PRAKSA SUDOVA DRŽAVA ČLANICA EU I EVROPSKOG SUDA PRAVDE
-   Presuda Evropskog suda pravde od 20. maja 2021. povodom tumačenja čl. 13 st. 2 u vezi s čl. 10 i čl. 7 tač. 2 i 5 Uredbe (EU) br. 1215/2012. Prikaz: dr Jelena Gazivoda

OSIGURANJE U SVETU – VESTI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

BIBLIOGRAFIJA

ODABRANE KNJIGE

ODABRANI ČLANCI

Izbor i prevod: Nela Bukorović

STRANI PROPISI

‒      Zakon o ugovoru o osiguranju Kraljevine Švedske (2005:104), II deo prevoda
Prevod i redaktura: prof. dr Slobodan Jovanović, prof. dr Jovan Slavnić

–    Izjava o etici objavljivanja i zloupotrebi objavljivanja

–    Uputstvo za autore članaka u Evropskoj reviji za pravo osiguranja

–    Lista recenzenata


 

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA