Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2013

Komunitarno saosiguranje: uporednopravni aspekti

Komunitarno saosiguranje, organizacija, vodeći osiguravač, uporednopravni aspekti

Komunitarno saosiguranje je ugovor koji proističe iz prava EU (Direktive 78/473/EEC, 88/357/EEC, 2009/138/EC) i koji je bio predmet problematičnog načina sprovođenja u nacionalne zakone raznih država članica, koji je takođe bio predmet četiri osuđujuće presude Suda pravde EU 1986. godine zbog kršenja čl. 169 Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici (Ugovor o Evropskoj uniji, čl. 226) što sve stoji u izveštajima Komisije EU. U ovom radu, preko istorijsko-pravne analize faza primene ovog dela komunitarnog prava, izložiće se neka zapažanja poređenjem raznih zakona o sprovođenju, posebno u vezi sa institutom vodećeg osiguravača. Cilj ovog rada je da se shvate razlozi ograničene primene ove vrste ugovora.

Filadelfio Mancuso

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA