Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

4-2013

Procenitelji šteta: da li razlike u propisima u EU treba ukloniti?

procenitelji šteta, usluge procene šteta, štete osiguranja, solventnost II, Smernice EIOPA, DPO 1, DPO 2 (izmene)

Po sistemu solventnost II, procena šteta je postala važan aspekt u funkcionisanju društva za osiguranje. Posle donošenja Direktive o solventnosti II (dalje u tekstu: DS II) otpočela je diskusija o tome da li usluge procene šteta treba regulisati kroz izmene Direktive o posredovanju u osiguranju (dalje u tekstu: DPO 2). U tom smislu, ovaj rad je posvećen proceniteljima šteta i kontroverznom pitanju regulisanja njihovih standarda prakse u sklopu jednoobraznog pravnog sistema EU. U radu je prvo data definicija procenitelja šteta kao specijalista koji se angažuju radi istrage okolnosti povodom odštetnog zahteva osiguranja shodno polisi osiguranja, i koji daju savete o visini iznosa koji treba platiti ugovaraču osiguranja radi likvidacije tog odštetnog zahteva. Zatim se opisuju poslovi koji se redovno obavljaju u sklopu delatnosti procenitelja. Nakon toga, dat je pregled pravnog okvira za usluge procene šteta u Evropi u DS II i izneti su argumenti predloga Evropske Komisije za njihovo uključivanje u proširenu definiciju posrednika u osiguranju, što bi bilo uneseno u izmenjenu DPO. Autor je pažnju usmerio i na izražene sumnje u vezi sa tim da li je DPO 2 adekvatan instrument za regulisanje profesije procene šteta. 

Constantina Soultati Irene Sartzetaki

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA