Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2018

Osiguranje putem algoritma

Ključne reči: osiguranje, algoritam, veštačka inteligencija, učenje mašina, pametni ugovori, blockchain, uredba, zakon, podaci, privatnost

                                           Apstrakt

Sistemi veštačko-algoritamske inteligencije imaju potencijal da preokrenu velike sektore privrede, uključujući i sektor osiguranja. Iako se, na prvi pogled, čini da je delatnost osiguranja bila spora u prihvatanju i istraživanju vrednosti veštačke inteligencije, aplikacije u inteligentnim mašinama u osiguranju su danas u porastu. U ovom radu se analizira uloga koju veštačka inteligencija i učenje mašina može da ima u osiguranju. U njemu se diskutuje o nekim aktuelnim pitanjima i takođe se pažnja posvećuje mogućoj primeni veštačke inteligencije na „pametne” ugovore. Autor dotiče i neka od glavnih pitanja u vezi sa veštačko-inteligentnim algoritamskim sistemima i ističe potrebu da se obezbedi transparentnost i odgovornost u procesu automatizovanog donošenja odluka.

Angelo Borselli

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA