Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2019

Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja

Ključne reči: nadzor proizvoda, upravljanje, ciljano tržište, strategija distribucije, direktiva, uredba

                                            Apstrakt

    Direktiva o distribuciji osiguranja iz 2016. godine predstavlja propis Evropske unije donesen sa ciljem da obezbedi jednake uslove za sve učesnike koji se bave prodajom proizvoda osiguranja i da pojača zaštitu ugovarača osiguranja. Najznačajnija novina i jedan od „najrevolucionarnijih” aspekata u distribuciji proizvoda osiguranja na teritoriji EU je i obaveza društava za osiguranje i posrednika u osiguranju na vršenje nadzora nad procesom izrade proizvoda i upravljanje uvođenjem proizvoda na tržište. U ovom radu se analiziraju sadržina i obim obaveza proizvođača tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište, i obaveze distributera proizvoda osiguranja, kao i način na koji su pojedine države članice sprovele pravila pomenute direktive u svoje nacionalne pravne sisteme. Ovo zbog toga, što su neke države članice donele propise o delimičnom sprovođenju, dok je samo nekoliko njih izvršilo potpuno usklađivanje.

Ozren Uzelac Marijana Dukić Mijatović

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA