Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2021

Specifičnosti osiguranog slučaja u osiguranju od pravne zaštite

Ključne riječi: osigurani slučaj, pravni troškovi, osiguranje pravne zaštite

                                Apstrakt

    Predmet pokrića osiguranja pravne zaštite jesu razni pravni troškovi koji su potrebni kako bi stranka ostvarila zaštitu svojih prava. Osigurani slučaj, a time i obveza osiguratelja pravne zaštite nisu vezani za nastanak pravnih troškova, već za potrebu za pružanjem pravne pomoći (pravne zaštite), a što vremenski prethodi nastanku pravnih troškova. U radu se pokušava definirati osigurani slučaj u osiguranju pravne zaštite. S obzirom na postojanje više vrsta pokrića u osiguranju pravne zaštite, naglašava se nemogućnost jedinstvenog određenja osiguranog slučaja. Obradi navedene problematike pristupa se komparativno uz prikaz rješenja iz uvjeta osiguranja i sudske prakse u njemačkom pravu.

Loris Belanić

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA