Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

1-2022

Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji

Ključne reči: solidarnost, uzajamnost, socijalno osiguranje, Uredba o esnafima iz 1847, Rudarski zakonik iz 1866.

 

 

Apstrakt

 

Solidarnost i uzajamnost su bili osnova udruživanja različitih skupina lica sa zajedničkim interesom za pokrićem od različitih rizika. U ovom radu se ukratko analizira značenje pojmova „solidarnost” i „uzajamnost” kao osnovama socijalnog osiguranja, a zatim nastanak socijalnog osiguranja i današnji ustavni okvir Republike Srbije i prava Evropske unije. U posebnim delovima se istražuje sadržina i obim solidarnosti i uzajamnosti organizovanih kroz kase uzajamne pomoći zanatlija i trgovaca po Uredbi o esnafima iz 1847. godine i rudarsko-bratinske kase rudara iz Rudarskog zakonika iz 1866. godine. Istorijskim metodom prate se različiti vidovi zbrinjavanja i pomoći i ukratko objašnjavaju razlozi koji su doveli do njihovog nastanka, a kasnije i institucije socijalnog osiguranja, dok se logičkim metodama izvlače zaključci o obeležjima uzajamnog osiguranja zanatlija, trgovaca i rudara po navedenim propisima. Prilikom istraživanja autori se bave analizom sadržaja i značenja samo onih odredbi i pravila koji su relevantni za temu ovog rada.

 

Slobodan Jovanović Ozren Uzelac

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA