Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2011

Pravni okvir EU o bankaosiguranju: radovi u toku, ali na čemu?

bankaosiguranje, posrednici osiguranja, vezani agenti osiguranja, informisanje, sukob interesa.

 

Tekući rad na izmeni direktiva EU o posredovanju u osiguranju predstavlja priliku da se reše izvesna pitanja koja su nastala u vezi sa tzv. operaterima bankaosiguranja. U radu se žele izložiti ova pitanja, uporediti ih sa onim što već postoji u dokumentima EU, uz davanje predloga mogućih rešenja ili ukazivanje na praznine koje zahtevaju dalju analizu.

Pierpaolo Marano

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA