Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2011

Nekorektni uslovi u ugovorima o osiguranju

Principi, osiguranje, klauzule, nekorektni uslovi, Direktiva, potrošački ugovori, PEUPO, principi, Evropa

 

U radu se analizira pitanje nekorektnih uslova u vezi sa ugovorima o osiguranju u evropskom kontekstu. Rad je posebno skoncentrisan na Direktivu Saveta 93/13/EEC i čl. 2:304. Principa evropskog ugovornog prava osiguranja. Takođe se analizira i spisak zlonamernih klauzula u ugovorima o osiguranju.

Angelo Borselli

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA