Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

2-2009

Kako regulisati posrednike reosiguranja – sadašnjost i budućnost direktive 2002/92/EC

posrednici u reosiguranju, regulisanje reosiguranja, posredovanje u reosiguranju, nekorektna praksa

U radu se istražuju brojne posledice neregulisanosti posredovanja u reosiguranju Direktivom 2002/92/EC o posredovanju u osiguranju. Posebnu pažnju autor posvećuje potrebi da se pravila posredovanja u osiguranju kada se radi o jasnoj komunikaciji i obavezi davanja dokumenata, primenjuje i na posredovanje u reosiguranju i razmatra posredan uticaj nepostojanja pravila o poslovanju posrednika u reosiguranju i nekorektnoj konkurenciji na cene osiguranja. Autor daje određene predloge radi ublažavanja ovih nedostataka prilikom sledeće izmene navedene Direktive.

Pierpaolo Marano

Preuzmite članak

autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA