Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Wolfgang Rohrbach

Problemi i šanse životnog osiguranja – „kraljevske” vrste osiguranja

Revija 2-2012

Na izvorima istorije austrijsko-srpskog osiguranja: 200 godina agenata osiguranja

Revija 1-2011

Istorija osiguranja – luksuz ili doprinos branši?

Revija 4-2008

Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje

Revija 1,2-2007

Restrukturisanje i perspektive srpskog tržišta osiguranja

Revija 3-2007

Solventnost II – posledice po osiguravače i korisnike usluga osiguranja

Revija 4-2007

Lojalna i nelojalna konkurencija u osiguranju

Revija 3,4-2009

Privatno osiguranje kao sredstvo u borbi protiv korupcije

Revija 3-2006

Etika i osiguranje

Revija 1-2013

Razmišljanja o pojmu kvaliteta u osiguranju

Revija 4-2014

Dvadeset godina „EVROPSKE REVIJE (ranije Revija) za pravo osiguranja”

Revija 2-2021

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA