Srpski English
Pretraga
 

NASLOVNA
BIBLIOGRAFIJA

 

DUNAV OSIGURANJE

 

Jasmina Đokić

Odnos sistema zelene karte i akata europskog prava osiguranja od automobilske odgovornosti

Revija 3-2018

Rokovi zastare potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti

Revija 2-2021

najčitanji autori
 
autori iz poslednjeg broja
 

za autore

izjava o originalnosti radaizjava o originalnosti rada

uputstvo za autore priloga u reviji za pravo osiguranjauputstvo za autore priloga u evropskoj reviji za pravo osiguranja

HEINONLINE

ulrichsweb

PIA